Strategie

Om solide oplossingen te kunnen geven zal als eerste besproken dienen te worden wat de Vision – Mission en Ambition van het bedrijf is en of deze duidelijk beschreven zijn en uitgedragen worden binnen het bedrijf. Dit is nodig om resultaatgericht te kunnen werken. 

Facility management

Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens.

Analyseren van diverse aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatie omgeving om samenhang en wisselwerking te versterken.

Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of organisatieprocessen.